BAN GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

Ban Giảng dạy thực hành là một đơn vị tương đương Bộ môn, thuộc Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí MInh. Đơn vị tọa lạc tại nhà C1 - Trường Đại học Bách khoa. số 268 Lý Thường Kiệt - TP. Hồ Chí Minh.

Ban Giảng dạy thực hành đảm nhiệm việc giảng dạy những môn học thực hành Cơ khí và hỗ trợ các Bộ môn trong Khoa Cơ khí hướng dẫn các phần thí nghiệm.

Các môn học Thực hành:

1. Thực hành Cơ khí đại cương 1 (MSMH:211008)

2. Thực hành Cơ khí đại cương 2 (MSMH:211009)

3. Thực tập Kỹ thuật chuyên nghành (MSMH:200064)

4. Thực tập Cơ khí đại cương (MSMH: )


Các phần thí nghiệm:

1. Thí nghiệm Thủy lực - Khí nén.

2. Thí nghiệm Điện - Điện tử.

 

Địa chỉ liên lạc:

Nhà C1- Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM

Email: bgdthuchanh@hcmut.edu.vn

ĐT: 8.38653818

       8.39647256-5880

 

Những người thực hiện:

Builder: Dư văn Rê

Mantain: Huỳnh Cảnh Thành

Cập nhật ngày: 20-08-2013

Bản quyền nội dung của Ban GDTH